top of page

VRIJWILLIGERSTAKEN

ALGEMEEN

Vrijwilligers houden onze vereniging draaiende. Het is erg belangrijk om een enthousiaste groep vrijwilligers te hebben en te verkrijgen.

Ieder senior lid van onze vereniging is in principe verplicht om een vrijwilligerstaak op zich te nemen. Voor de regelgeving rondom deze verplichting wordt verwezen naar de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Als bestuur doen we onze uiterste best om voldoende vrijwilligers het hebben. Toch blijft het ieder seizoen weer een hele klus om voldoende leden voor vrijwilligerstaken bij de club te betrekken. Iedere lid van de vereniging heeft een voorkeur voor bepaalde vrijwilligerstaken en is vaak alleen op bepaalde dagen en data beschikbaar. Als vereniging proberen we daar zoveel mogelijk rekening mee te houden.

vrijwilligers handjes.jpg

WELKE TAKEN ZIJN ER?

We onderscheiden de volgende taken:

 • Algemeen technisch onderhoud (code A)

 • Bardienst (code B)

 • Communicatie, Website (code C)

 • Groenvoorziening (code G)

 • Huishoudelijke zaken (code H)

 • Jeugdbegeleiding (code J)

 • Solidariteitsbijdrage (code K)

 • Ledenwerving en ledenbehoud (code L)

 • Organisatie (code O)

 • Recreanten (code R)

 • Sponsorwerving (code S)

 • Toernooi aktiviteiten (code T)

 • Wedstrijdtennis (code W)

> Beschrijving van de vrijwilligerstaken.

Taken.png

WIE

Vrijwilligerstaken worden uitgevoerd door alle seniorleden die op 1 januari van het betreffende jaar > 21 jaar of zijn.

vrijwilligers nodig.jpg

SOLIDARITEIT

Indien u niet in de gelegenheid bent om een vrijwilligerstaak uit te voeren dan is de zogenoemde 'solidariteitsbijdrage' van toepassing (code 'K').

> Wat is de solidariteitsbijdrage?

vrijwilligers puntje i.png
bottom of page