top of page

LIDMAATSCHAP

LID WORDEN?

Wil je ook lid worden van Tennisclub Groot Driene? Dat is een goed idee. Voor een vast bedrag kun je het hele jaar door gebruik maken van al onze banen. Daarnaast kun je meedoen aan de KNLTB competities en interne competities bij onze vereniging. Bovendien kun je deelnemen aan de vaste activiteiten zoals bijvoorbeeld het (interne) snerntoernooi, het zomeravondtoernooi, de clubkampioen-schappen en de TOSS-avonden. Op deze pagina lees je hoe je lid wordt, maar ook hoe we je helpen om snel ingeburgerd te raken. Weet je het nog niet zeker? Bekijk dan eerst de mogelijkheid van het snuffellidmaatschap (zie hierna)

SNUFFELLID

Weet je niet zeker of je tennissen leuk vindt? Maak dan gebruik van ons aanbod om eerst snuffellid te worden. Dan kun je gedurende drie maanden geheel vrijblijvend het tennissen bij ons uitproberen. Beproef onze tennisbanen zelf of neem tegelijk een paar lessen. Bespeur de sfeer in het paviljoen van tennisclub Groot Driene. Na 3 maanden besluit je of je lid wordt.
> Kosten en voorwaarden snuffelidmaatschap 

> Inschrijfformulier Snuffellid

INTRODUCÉ

De leden van T.C. Groot Driene kunnen een introducé meenemen. Wil je iemand die geen lid is meenemen?

> Introducé

AUTOMATISCHE INCASSO

Onze vereniging hanteert een systeem van automatische incasso voor de betaling van het lidmaatschapsgeld en eventuele overige bijdragen. Dit geeft u als lid de zekerheid dat het bedrag tijdig is betaald en bovendien is het voor onze vrijwilligers eenvoudiger om te verwerken. Met een incasso-machtiging geeft u als lid toestemming aan Tennisclub Groot Driene om de contributie of eventueel andere verschuldigde bedragen van de rekening af te schrijven. Uiteraard gaat dit zeer zorgvuldig, maar als u het toch niet eens bent met een afschrijving dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen of deze via uw bank binnen 8 weken na afschrijving laten terugboeken.

VRIJWILLIGERSTAKEN

Vrijwilligers houden onze vereniging draaiende. Het is erg belangrijk om een enthousiaste groep vrijwilligers te hebben en te verkrijgen.

Ieder senior lid van onze vereniging is in principe verplicht om een vrijwilligerstaak op zich te nemen. Voor de regelgeving rondom deze verplichting wordt verwezen naar de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging. Als bestuur doen we onze uiterste best om voldoende vrijwilligers het hebben. Toch blijft het ieder seizoen weer een hele klus om voldoende leden voor vrijwilligerstaken bij de club te betrekken. Iedere lid van de vereniging heeft een voorkeur voor bepaalde vrijwilligerstaken en is vaak alleen op bepaalde dagen en data beschikbaar. Als vereniging proberen we daar zoveel mogelijk rekening mee te houden.

> Meer over vrijwilligerstaken

CONTACT

Heb je een inhoudelijke vraag over een nieuw lidmaatschap? Neem dan contact op met Marlou Tuerlings : Tel. (06) 44 60 6080 (na 17:00 uur). Heb je een vraag over een bestaand lidmaatschap, neem dan contact op via email :

ledenadministratie@tcgrootdriene.nl

INTRODUCTIE

Nieuwe leden kunnen met de activiteiten van de introductiecommissie snel en makkelijk onze club en andere leden leren kennen. Verder wordt er donderdagavond een toss georganiseerd om meer leden te leren kennen en lekker te spelen. 

> Meer informatie over de TOSS

NORMAAL LID

Leden van tennisclub Groot Driene zijn er in drie leeftijdscategorieën:

A. Jeugd : leeftijd tot 18 jaar

B. Junior : leeftijd 18 tot en met 21 jaar

C. Senior : leeftijd boven 21 jaar

Peildatum voor de leeftijd is 1 januari.
Leden worden aangemeld bij de KNLTB, je ontvangt een bondspas en je kunt dan meespelen in open toernooien en in diverse competities. Schrijf je n als lid van T.C. Groot Driene en we nemen zo snel mogelijk contact met je op.

> Ga naar het inschrijfformulier

CONTRIBUTIES

Kijk hieronder voor de contributies en prijzen van T.C. Groot Driene.

> De contributies en prijzen van T.C. Groot Driene

AANMELDEN

Aanmelden bij onze vereniging?

> Ga naar het inschrijfformulier

LAAG INKOMEN?

Is het financiële aspect mogelijk een drempel om te gaan tennissen of een reden tot opzegging? Voor mensen met een laag inkomen heeft de Gemeente Hengelo inkomensondersteunende regelingen. U kunt bijvoorbeeld voor de contributie van een tennisvereniging onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor een bijdrage uit het Sport- en Cultuurfonds. Per subsidiejaar kunt u maximaal € 110,-- per persoon ontvangen. Gaat het om een minderjarig kind? Dan zijn er mogelijkheden via het Jeugdfonds Sport & Cultuur Hengelo-Borne.

> Meer informatie over het Sport- en Cultuurfonds

> Meer informatie over het Jeugdfonds

bottom of page