top of page

ONTWIKKELINGEN

PADEL

Onze vereniging wil graag padel kunnen aanbieden aan onze leden. We zijn op dit moment aan het onderzoek waar dit zou kunnen, wat de mogelijkheden elders zijn etc. Wij blijven je uiteraard op de hoogte houden.

KNLTB CLUBAPP

T.C. Groot Driene beschikt over de KNLTB ClubApp. Deze is onder andere nodig voor het digitaal afhangen.

> Ga naar KNLTB ClubApp

DUURZAAMHEID

Binnen onze tennisvereniging is nog geen actief beleid op het gebied van duurzaamheid. Dit neemt niet weg dat we als vereniging niets doen. Een van de stappen die we gemaakt hebben is de plaatsing van LED-verlichting. Deze is vanaf 25/05/2020 volledig in gebruik. We roepen onze bestaande leden op om mee te denken op welke wijze we nog meer maatregelen kunnen treffen om onze vereniging duurzamer te maken. Dit kunnen en mogen ook kleine maatregelen zijn.

OVERKAPPING

Naast de overkapping aan de achterzijde van het clubhuis komt er een overkapping aan lange zijde van het clubhuis. Deze zal in het voorjaar geplaatst worden. Het ligt in de planning om de zijkant van het clubhuis openslaande deuren te realiseren zodat het clubhuis op zomerse dagen één open geheel wordt. We kijken ernaar uit!

ZONNEPANELEN

Onze vereniging krijgt in het voorjaar van 2023 82 zonnepanelen geïnstalleerd. Later komen er daar op de overkapping mogelijk nog 16 pannelen bij. Met het totaal van deze panelen heeft de vereniging voor wat betreft de electriciteit 'nul op de meter' zolang er nog gesaldeerd kan worden.

De plaatsing van de zonnepanelen is extra aantrekkelijk door de door T.C. Groot Driene gewonnen Zonnepanelenactie van de Rabobank. Dit houdt in dat de Rabobank 50% van de kosten van de panelen voor haar rekening neemt. Uiteraard zijn we Rabobank zeer dankbaar voor dit mooie gebaar! Tot slot maakt de BOSA subsidie de investering verder aantrekkelijk voor onze vereniging. 

ROOKVRIJ

Ons park is het grootste gedeelte rookvrij. De reden hiervoor is dat we als vereniging vinden dat roken en sporten niet goed samengaan. Het komt erop neer dat er op ons tennispark in het geheel niet gerookt mag worden met uitzondering van een plek bij de achteringang. De stap naar grotendeels rookvrij maken hebben wel als vereniging niet zomaar genomen. Binnen het bestuur en onze leden (ook onder rokers) zien we een groeiend draagvlak voor het grotendeels rookvrij maken van het park.

bottom of page