top of page

ONTWIKKELINGEN

PADEL

Onze vereniging wil graag padel kunnen aanbieden aan onze leden. Het geluid vanaf padelbanen is op dit moment een hot-issue en alle gemeenten zijn inmiddels voorzichtig in het afgeven van vergunningen voor de aanleg. We zijn op dit moment aan het onderzoeken waar dit zou kunnen, wat de mogelijkheden elders zijn etc. Wij blijven je uiteraard op de hoogte houden. 

ZONNEPANELEN

Onze vereniging heeft sinds het voorjaar van 2023 82 zonnepanelen geïnstalleerd. De plaatsing van de zonnepanelen was extra aantrekkelijk door de door TCGD gewonnen Zonnepanelenactie van de Rabobank. Dit houdt in dat de Rabobank 50% van de kosten van de panelen voor haar rekening neemt. Uiteraard zijn we Rabobank zeer dankbaar voor dit mooie gebaar! Tot slot maakt de BOSA subsidie de investering verder aantrekkelijk voor onze vereniging. 

ROOKVRIJ

Ons park is het grootste gedeelte rookvrij. De reden hiervoor is dat we als vereniging vinden dat roken en sporten niet goed samengaan. Het komt erop neer dat er op ons tennispark in het geheel niet gerookt mag worden met uitzondering van een plek bij de achteringang. De stap naar grotendeels rookvrij maken hebben wel als vereniging niet zomaar genomen. Binnen het bestuur en onze leden (ook onder rokers) zien we een groeiend draagvlak voor het grotendeels rookvrij maken van het park.

BESTRATING

Het is je mogelijk opgevallen dat onze 'hoofdbestrating' er inmiddels niet zo mooi meer bij ligt. De steen is oud en van een 'strakke' ligging is al lang geen sprake meer. De vereniging is op dit moment bezig met om het legplan te ontwikkelen en daarbij een geschikte ondernemer te contracteren om het werk uit te voeren.

De zijkant van baan 1 is in 2022 al bestraat. Vanaf dat punt kan nu prima naar de wedstrijd op baan 1 worden gekeken. Naast baan 4/achter baan 5 is in het voorjaar van 2023 eveneens een nieuw terras aangelegd. Vanaf hier kan de wedstrijd op baan 4 prima worden bekeken en kun je tussendoor ook de ontwikkelingen op baan 5 volgen. De wedstrijden op baan 6 en 7 kunnen het minst goed worden gevolgd. De vereniging kijkt nog of daar in de toekomst toch kijkersplekken kunnen worden gerealiseerd. 

KNLTB CLUBAPP

T.C. Groot Driene beschikt over de KNLTB ClubApp. Deze is onder andere nodig voor het digitaal afhangen.

> Ga naar KNLTB ClubApp

DUURZAAMHEID

Binnen onze tennisvereniging is nog geen actief beleid op het gebied van duurzaamheid. Dit neemt niet weg dat we als vereniging niets doen. Een van de stappen die we gemaakt hebben is de plaatsing van LED-verlichting. Deze is vanaf 25/05/2020 volledig in gebruik. We roepen onze bestaande leden op om mee te denken op welke wijze we nog meer maatregelen kunnen treffen om onze vereniging duurzamer te maken. Dit kunnen en mogen ook kleine maatregelen zijn.

OVERKAPPING/
NIEUWE INGANG

Naast de overkapping aan de achterzijde van het clubhuis is er sinds het voorjaar van 2023 een overkapping aan lange zijde van het clubhuis. Deze is in het voorjaar geplaatst en wordt al volop gebruikt. In het midden onder deze overkapping zijn openslaande deuren gerealiseerd wat een betere toegang betekent en waardoor ons clubhuis op de warmere dagen één open geheel is geworden.

bottom of page