top of page

INTRODUCÉ MEENEMEN

ALGEMEEN

Het kan voorkomen dat je een keer met iemand wil tennissen die geen lid is bij onze vereniging. Bijvoorbeeld met iemand die lid is bij een andere vereniging, een buurman die nog nooit getennist heeft of een vriend of vriendin die het weer eens wil oppakken. Wat ons betreft een prima idee!

WIE MAG INTRODUCÉS UITNODIGEN?

De gewone leden, ereleden en bestuursleden van TC Groot Driene kunnen een introducé meenemen. Niet bij de KNLTB geregistreerde leden kunnen geen introducé meenemen.

WIE MAG IK ALS INTRODUCÉ UITNODIGEN?

Het maakt niet uit wie je als introducé meeneemt. De introducé dient altijd uitgenodigd te worden en samen te spelen met tenminste één lid van onze vereniging. Een introducé kan bijvoorbeeld zijn:

  • Iemand van een andere tennisvereniging waarmee je wilt enkelen of dubbelen op ons park;

  • Iemand die geen lid is van een tennisvereniging maar die je kennis wilt laten maken met onze vereniging of de tennissport. Dat kan een collega, buurman, vriend, vriendin, partner etc. zijn.

OP WELKE TIJDSTIPPEN MAG IK EEN INTRODUCÉ MEENEMEN?

In principe zijn er - behoudens geplande activiteiten - geen beperkingen maar we gaan ervan uit dat je de introducé graag van onze banen wilt laten genieten. Vermijd daarom zoveel mogelijk drukke tijdstippen. Daarmee kom je de bestaande leden ook tegemoet.

EN VERDER?

Uiteraard hopen we dat je fijn hebt kunnen tennissen met de introducé. Je kunt hem of haar natuurlijk ook op een (snuffel)lidmaatschap bij onze vereniging wijzen. Met een lidmaatschap kun je immers vaker samen tennissen.

KINDEREN ALS INTRODUCÉ

Ben je lid van onze vereniging en wil je graag een keer (kostenloos) tennissen met je kind(eren) of kleinkind(en)? Onze vereniging ondersteunt dat graag. Dus doen! Voorwaarde is dat het kind niet ouder is dan 12 jaar (daarboven ben je namelijk een 'normale' introducé). Voor het overige gelden de hierboven gestelde 'spelregels' met de uitzondering dat je voor een kind t/m 12 jaar geen bijdrage hoeft te betalen. Mooi toch?

 

Klein 'technisch' aspect: Bij het boeken van de baan via de KNLTB ClubApp geef je voor het kind de voornaam op en bij de achternaam vermeld je de tekst "max12jaar". Bijvoorbeeld: Tom max12jaar. Bij het emailadres vermeld je het eigen emailadres.

WAT KOST HET?

Een introducé betaalt in 2023 € 5,00 per dagdeel. Een dagdeel is een ochtend, een middag of een avond. Een introducé betaalt in 2023 maximaal € 20,-- per jaar (maximaal 4 x dezelfde introducé). Kinderen t/m 12 jaar zijn gratis (zie hieronder 'Kinderen als introducé),

HOE TE BETALEN?

Een introducé dient door een lid van TCGD te worden uitgenodigd via de ClubApp. Bij het afhangen/reserveren van de baan dient de naam van de introducé te worden vermeld evenals het emailadres van de introducé.

Het lid dat met de introducé heeft getennist ontvangt achteraf een betaalverzoek om de kosten te voldoen. De ledenadministratie verzendt periodiek deze betaalverzoeken.

MAG IK IN ÉÉN KEER MEERDERE INTRODUCÉS UITNODIGEN?

Ja, dat mag. Je mag in alle gevallen slechts 1 baan gebruiken en maximaal 3 introducés tegelijk meenemen. Een dubbel waarin je zelf tennist aangevuld met 3 introducés mag dus.

HOE VAAK MAG EEN INTRODUCÉ BIJ ONZE VERENIGING SPELEN?

Bij Tennisclub Groot Driene mag per jaar maximaal 4 x dezelfde introducé gebruik maken van de tennisbanen. Het maakt daarbij niet uit door wie de introducé is uitgenodigd.

NIET NAKOMEN 🙁

Uiteraard gaan we ervan uit dat de kosten keurig worden voldaan, maar bij oneigenlijk gebruik van de banen zullen we je erop aanspreken en je mogelijk een bedrag in rekening brengen voor het oneigenlijke gebruik. Zie contributies 'overige bijdragen'.

bottom of page