top of page

VERTROUWENSPERSOON

ALGEMEEN

TCGD wil een vereniging zijn waar iedereen met plezier naar toe gaat en waar de nadruk ligt op het samen sporten in een gezellige omgeving waar we elkaar respecteren en iedereen zich veilig voelt. Samen met onze leden streven we ernaar om zaken als pesten, conflictsituaties, ruzies, discriminatie, (seksuele) intimidatie of een andere vorm van grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. 
 
Doet zich zo’n situatie voor, of zijn er vermoedens, dan kan het fijn zijn om hierover met iemand te praten en advies te krijgen.

EEN VOORVAL EN NU?

Je kunt dan 2 dingen doen:

  1. Contact opnemen met de VCP van onze vereniging om e.e.a. te bespreken. Zie onder de beschrijving van de VCP waar deze je mee kan helpen.

  2. Wil je het niet bespreken met een VCP dan kun je er ook voor kiezen om direct 

VERTROUWENS
CONTACTPERSOON (VCP)

De vertrouwenscontactpersoon (VCP) is het centrale aanspreekpunt waar je als lid, sporter, trainer, toeschouwer, bestuurder etc. terecht kunt om in vertrouwen te praten over grensoverschrijdend gedrag. Zoals hiervoor al benoemd, het kan bijvoorbeeld gaan over pesten, seksuele intimidatie, agressie of discriminatie. De VCP doet zelf geen onderzoek bij incidenten op de vereniging, maar luistert, denkt mee en helpt zo nodig om de juiste (vervolg)stappen te zetten.  eerste aanspreekpunt binnen Tennisclub Groot Driene voor iedereen die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag of daar een vraag over heeft en hier met iemand over wil praten. De VCP is er voor iedereen binnen de club; sporters, ouders, trainers, toeschouwer, bestuurders etc. De VCP kan het thema in de organisatie bespreekbaar maken en preventieve maatregelen opzetten. Binnen onze vereniging is Marlou Tuerlings de VCP.

bottom of page