top of page

VERTROUWENSPERSOON

ONS CLUBHUIS

TCGD wil een vereniging zijn waar iedereen met plezier naar toe gaat en waar de nadruk ligt op het samen sporten in een gezellige omgeving waar we elkaar respecteren en iedereen zich veilig voelt. Samen met onze leden streven we ernaar om zaken als pesten, conflictsituaties, ruzies, discriminatie, (seksuele) intimidatie of een andere vorm van grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. 
 
Doet zich zo’n situatie voor, of zijn er vermoedens, dan kan het fijn zijn om hierover met iemand te praten en advies te krijgen.

BARDIENST

Kijk hier voor meer informatie over bardiensten en het bardienstrooster.

> Bardiensten

ALCOHOLBELEID

Binnen Nederland heeft de overheid een alcoholbeleid geformuleerd met als doel het voorkomen van schadelijk alcoholgebruik. 

Onze vereniging sluit zich volledig aan bij de door de overheid gestelde doelen ten aanzien van alcoholgebruik:

  • Bereiken dat jongeren niet voor hun 18e beginnen met alcohol

  • Bereiken dat de mensen boven de 18 jaar die wel drinken dit verantwoord doen

  • Het voorkomen dat mensen geestelijk of lichamelijk afhankelijk worden van alcohol

  • Verminderen van gevolgen van alcoholmisbruik (bijvoorbeeld: overlast op straat, agressie in het gezin of verkeersongelukken)

> Bestuursreglement alcoholverstrekking

ONZE BUREN

Als vereniging houden we graag rekening met bewoners in de directe omgeving van de vereniging. Zorg ervoor dat je 's-avonds niet teveel lawaai maakt als je na het tennissen nog even buiten wil zitten. Na 23:00 uur verzoeken we je niet meer buiten van het terras gebruik te maken om geluidsoverlast te beperken. Vaak maak je meer lawaai dan je denkt! Bij voorbaat dank voor je begrip en medewerking.

VERTROUWENS
CONTACTPERSOON

De VCP is het eerste aanspreekpunt binnen Tennisclub Groot Driene voor iedereen die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag of daar een vraag over heeft en hier met iemand over wil praten. De VCP is er voor iedereen binnen de club; sporters, ouders, trainers, toeschouwer, bestuurders etc. De VCP kan het thema in de organisatie bespreekbaar maken en preventieve maatregelen opzetten. Binnen onze vereniging is Marlou Tuerlings de vertrouwenscontactpersoon.

GEEN ALCOHOL ONDER 18

Al geruime tijd mag er mag er bij onze vereniging alleen alcohol worden verkocht aan jongeren vanaf 18 jaar. Dit geldt voor alle soorten alcohol: sterke drank, maar ook voor bijvoorbeeld bier, wijn of mixdrankjes. Daarnaast mogen Jongeren < 18 jaar op ons tennispark geen alcoholhoudende drank bij zich hebben. In ons clubhuis staat op diverse plekken aangegeven dat er geen alcohol wordt verstrekt aan jongeren < 18 jaar. Bardienstmedewerkers zien hier op toe.

INSTRUCTIE VERANTWOORD ALCOHOL SCHENKEN (IVA)

Elke bardienstmedewerker dient op de hoogte te zijn van de wet en regelgeving rondom de verstrekking van alcohol. Onze vereniging maakt daarbij gebruik van de Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA) opgesteld door NOC*NSF in samenwerking met de sportbonden. De Instructie bestaat uit twee delen. Een informatief (les)gedeelte en een kennistest. Barmedewerkers moeten een voldoende scoren op de 30 vragen en krijgen via de mail een geldig certificaat. Klik op onderstaande 'link' ga naar de informatie en de test. Bij de test vul je naast je eigen gegevens tevens enkele gegevens van de club in.

  1. Email : barcommissie@tcgrootdriene.nl

  2. Barverantwoordelijke : G. Oude Kamphuis.

> Ga naar Verantwoord Alcohol Schenken

bottom of page