RECREANTEN

DE COMPETITIE

De recreantencompetitie is opgezet voor mensen die (nog) geen bondscompetitie spelen. Iedere deelnemer speelt in principe één uur per week een dubbelpartij.  Omdat we met sterktenummers werken, spelen jij en je medespeler elke keer tegen deelnemers van ongeveer hetzelfde niveau.  Het niveau ligt op niveau 9 en 8 en een niet te sterke 7. Hierdoor is de recreantencompetitie voor beginnende tennissers zeer geschikt om wedstrijdervaring op te doen.  Het is wel aan te raden om minimaal één seizoen training te hebben gehad, of zoveel ervaring te hebben dat je redelijk mee kunt doen.  Voor nieuwe leden is de recreantencompetitie ideaal om kennis te maken met andere clubgenoten en wegwijs te raken in onze vereniging.  Je speelt elke week tegen of met een andere partner.  Meestal wordt er na het tennissen nog (even) nagepraat onder een genot van een kop koffie of wat anders. Als je je voor het eerst opgeeft voor de recreantencompetitie, dan word je met voorrang ingedeeld.  Wil je wel op het inschrijfformulier je speelsterkte aangeven, zodat wij bij de indeling daarmee rekening kunnen houden?

DEELNEMERS

Iedereen – van 18 jaar en ouder - die zich op recreatief niveau (9, 8 en niet te sterke 7) wil meten met clubgenoten is van harte welkom om mee te spelen met de recreantengroep.

RESERVE ANDERE SPEELDAG (is extra reserve)

Je kunt je als extra reserve ook voor de andere speeldag opgeven: dus op maandag vast ingedeeld worden en voor de zaterdag als extra reserve staan of omgekeerd. Je wordt dan als extra reserve aan de reservelijst worden toegevoegd. Je kunt dit aangeven op het aanmeldformulier.

STAND

Benieuwd naar de scores van de lopende competitie?

> Bekijk hier de meest actuele stand

AFGELASTINGEN

M.b.v.  www.weerradar.nl kun je al op een uur nauwkeurig voorspellen wanneer het hier zal gaan regenen, en daarop baseren we dan ook vaak het wel of (nog) niet afgelasten. Als het twijfelachtig is of er getennist kan worden, wacht ik tot uiterlijk 45 min. voor aanvang van de eerste wedstrijden met het nemen van een besluit.  Vervolgens overleg ik met degene die bardienst heeft; hij of zij wordt dus als eerste geïnformeerd.  Bij afgelasting worden eerst de e-mails verstuurd, en daarna worden de enkele deelnemers gebeld die (nog) niet in de e-maillijst staan.  Deze werkwijze is er op gericht om je uiterlijk een half uur voor aanvang te informeren als de wedstrijd niet doorgaat. Ook binnen onze tennisclub gaat de informatieoverdracht steeds meer digitaal.  Daarom weer het verzoek om je e-mail adres op het inschrijfformulier te vermelden, als je dat nog niet eerder hebt gedaan, of als je het hebt gewijzigd.

> Wat is en wordt het weer

AANMELDING

Aanmelden voor de recreantencompetitie kan tot uiterlijk maandag 23 maart 2020 door het inschrijfformulier tezamen met € 4,00 in een envelop in de groene brievenbus van het paviljoen te deponeren, of te bezorgen bij  Leo de Groot,  J.P. Heijestraat 63. De recreantencommissie doet aan iedereen een dringend verzoek om het inschrijfformulier op tijd in de brievenbus te deponeren.  Er zijn nog altijd mensen die denken dat zij door de recreantencommissie wel gebeld worden als zij vergeten hebben zich op te geven, of omdat zij al eerder hebben meegedaan. Echter, zonder ingevuld inschrijfformulier kunnen wij je niet indelen! Aanmelden is op dit moment niet mogelijk.

> Meld je digitaal aan

VERHINDERINGEN

Je kunt op het inschrijfformulier (bij Opmerkingen) slechts 1 tijdstip aangeven waarop je niet kunt, of liever niet wilt, spelen.  Het indelingsprogramma houdt daar rekening mee.  Maar als het ingedeelde tijdstip voor jou een keer slecht uitkomt, kunt je altijd telefonisch een ruil afspreken of een reserve inschakelen.

KOSTEN

Het inschrijfgeld bedraagt € 4,00 per persoon.

SPEELDAGEN

De competitie bij de recreanten duurt bijna een half jaar en loopt in de zomer van april t/m oktober en in winter van november t/m maart.

We spelen op twee dagen met twee verschillende groepen, n.l. één groep op de maandagavond (2 rondes van telkens 1 uur, de eerste ronde van 19:30 – 20:30 uur en de 2e van 20:30 – 21:30 uur) en de andere groep op de zaterdagochtend twee keer 1 uur (9:30 – 10:30 uur en 10:45 – 11:45 uur).

RESERVESPELERS

Omdat het aantal deelnemers gedeeld door 4 - we spelen immers steeds z.g. dubbels - nooit precies op een geheel getal uitkomt, moeten er een aantal deelnemers als reservespeler worden aangewezen.  Uiteraard kun je jezelf ook als reserve opgeven als dat beter uitkomt.  Maar in principe zal iedereen, die al langer meedoet, een keer als reserve kunnen worden aangewezen.  We proberen daarin echter zo klantvriendelijk mogelijk te zijn, door die leden die overdag met andere groepen tennissen te vragen vaker reserve te willen zijn; dit ten gunste van hen die door de week alleen ´s avonds kunnen tennissen.

VAKER SPELEN?

Wil je – indien nodig – graag meer dan 1 uur spelen, dan kun je dat ook op het formulier aangeven; je wordt dan als *-speler aangemerkt.

BARDIENST

De bardienst tijdens de recreantencompetitie draait – op basis van vrijwilligheid - nog steeds goed.  We hopen en verwachten dat ook in de komende periode genoeg recreanten zich zullen opgeven voor de bardienst, zodat iedereen slechts 1 keer per seizoen bardienst hoeft te draaien.  Je kunt je ook met z'n tweeën voor de bardienst opgeven.  Heb je nog nooit bardienst gedaan, geef dat dan s.v.p. op het inschrijfformulier aan;  dan delen we je een eerste keer in met een ervaren recreant. Het hoort er bij onze vereniging – die draait op basis van vrijwilligers - gewoon bij!

BOEKJES

De recreantencommissie doet aan iedereen een dringend verzoek om het inschrijfformulier op tijd in de brievenbus te deponeren.  Er zijn nog altijd mensen die denken dat zij door de recreantencommissie wel gebeld worden als zij vergeten hebben zich op te geven, of omdat zij al eerder hebben meegedaan. Echter, zonder ingevuld inschrijfformulier kunnen wij je niet indelen! Als je het inschrijfformulier op tijd hebt ingeleverd, wordt je in principe ook ingedeeld.  Mocht dat niet zo zijn, dan nemen wij van tevoren contact met je op.  Het boekje met de wedstrijdschema´s en reglementen ligt op de laatste speeldag van het zomerseizoen gereed, dus op:
 
Maandag 26 maart vanaf 19:30 uur of zaterdag 31 maart vanaf 9:30 uur in het paviljoen.
 
Indien je dan verhinderd bent om het boekje op te halen, schakel dan s.v.p. een ander in, zodat je weet wanneer je de eerste keer moet spelen.
 

VRAGEN?

Toch nog informatie nodig?  Bel een van ons!  De recreantencommissie:

Voor de maandagavond: 

Rein Eggens, telefoon : 074 27 75 518

Rudy Walter, telefoon : 074 27 82 782

Voor de zaterdagmorgen:

Lambert Liebe, telefoon : 074 27 70 618

Leo de Groot, telefoon : 074 27 11 799 

© 2021 TC Groot Driene

Zwavertsweg 100, 
7552 ML HENGELO (OV)
Telefoon : 0742918439
Email : info@tcgrootdriene.nl