ONTWIKKELINGEN

NIEUWE BANEN

Binnen onze vereniging kun je vanaf 15 mei 2020 op nieuwe banen tennissen. Het zijn 7 door de firma Huisman aangelegde Probounce banen. Houd rekening met het Corona Protocol en de verplichting om te reserveren (digitaal afhangen).

​> Kijk hier voor een impressie

> Kijk hier voor digitaal afhangen

KNLTB CLUBAPP

T.C. Groot Driene beschikt over de KNLTB ClubApp. Deze is onder andere nodig voor het digitaal afhangen.

> Ga naar KNLTB ClubApp

DUURZAAMHEID

Binnen onze tennisvereniging is nog geen actief beleid op het gebied van duurzaamheid. Dit neemt niet weg dat we als vereniging niets doen. Een van de stappen die we gemaakt hebben is de plaatsing van LED-verlichting. Deze is vanaf 25/05/2020 volledig in gebruik. We roepen onze bestaande leden op om mee te denken op welke wijze we nog meer maatregelen kunnen treffen om onze vereniging duurzamer te maken. Dit kunnen en mogen ook kleine maatregelen zijn.

ROOKVRIJ

Ons park is het grootste gedeelte rookvrij. De reden hiervoor is dat we als vereniging vinden dat roken en sporten niet goed samengaan. Het komt erop neer dat er op ons tennispark in het geheel niet gerookt mag worden met uitzondering van een plek bij de achteringang. De stap naar grotendeels rookvrij maken hebben wel als vereniging niet zomaar genomen. Binnen het bestuur en onze leden (ook onder rokers) zien we een groeiend draagvlak voor het grotendeels rookvrij maken van het park.

CORONA

Met ingang van maandag 11 mei mogen volwassenen - na de jeugd - ook weer tennissen. Er zijn wel een aantal regels waar we ons met elkaar aan moeten houden. Als vereniging hebben van de Gemeente Hengelo goedkeuring voor het ingediende protocol. Deze is op 15 mei 19:00 uur in werking getreden. Op het tennispark zijn de nodige maatregelen getroffen en zijn richtlijnen en instructies aangebracht. T.C. Groot Driene volgt de richtlijnen van het RIVM, het NOC*NSF, de KNLTB en de Gemeente Hengelo op. Het is belangrijk dat u kennis neemt van het gehele protocol. Het protocol kan wijzigen naar aanleiding van recente ontwikkelingen en/of voorschriften.

> Ga naar T.C. Groot Driene en Corona

LED-VERLICHTING

Naast de traditionele verlichting (veelal gasontladingslampen) is de laatste jaren LED-verlichting enorm in opkomst. De verwachting is dat op termijn de traditionele verlichting op tennisparken geheel zal worden vervangen door LED-verlichting. Eén van de belangrijkste voordelen van LED-verlichting is dat LED aanzienlijk minder stroom verbruikt dan bijvoorbeeld gasontladingslampen zoals wij die nu hebben. Met de plaatsing van LED-verlichting hebben we één van de mogelijke duurzaam-heidsmaatregelen die we als vereniging kunnen treffen dit jaar ingevuld. De LED-verlichting is vanaf 25/05/2020 actief op alle banen. Binnenkort wordt door OVI nog een ander schakelsysteem geïnstalleerd waarmee de verlichting op verschillende sterktes kan worden ingesteld.

SUBSIDIE

Sport en beweging zijn belangrijk. Daarom konden sportverenigingen en sportstichtingen de BTW die aan hen in rekening wordt gebracht in aftrek brengen. Dit recht op aftrek is vanaf 1 januari 2019 komen te vervallen.

Om de bouw, het onderhoud en het beheer van sportaccommodaties, én de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen te stimuleren, kunnen amateursportorganisaties subsidie aanvragen. De regeling ‘bouw en onderhoud sportaccommodaties’ subsidieert sportgerelateerde kosten die vanaf 1 januari 2019 aan de organisatie gefactureerd worden. Horecagerelateerde activiteiten worden niet gesubsidieerd.

De regeling 2019 subsidieert 20% van de kosten van de activiteiten (inclusief btw). Per organisatie geldt een maximum subsidiebedrag van € 2,5 miljoen per kalenderjaar. Een vereniging mag meerdere aanvragen indienen. Voor de gehele regeling is in 2019 een budget van € 87 miljoen beschikbaar. Dit werd verdeeld op volgorde van binnenkomst van complete aanvragen.

Voor energiebesparende maatregelen of activiteiten om de toegankelijkheid van de accommodatie te verbeteren, kan aanvullende subsidie worden verstrekt. Deze subsidie (regeling 2019) bedraagt maximaal 15% van de kosten (inclusief btw). Welke maatregelen en activiteiten dit zijn, leest u in de bijlage.

Voorbeeld: Er moet een lichtmast voor veldverlichting vervangen worden. De aanschaf van materialen en kosten van arbeid komen in aanmerking voor deze regeling. De standaardsubsidie is 20%, maar LED-verlichting die voldoet aan de voorwaarden wordt voor 35% gesubsidieerd. 

Onze vereniging heeft subsidie ontvangen over zowel de aanleg van de banen alsook de plaatsing van de ledverlichting.

© 2020 TC Groot Driene