CORONA

ALGEMEEN

Tijdens een landelijke persconferentie op 12 januari 2021 van minister-president Mark Rutte zijn de bestaande maatregelen met 3 weken verlengd en gelden ten minste tot en met dinsdag 9 februari 2021. 

Voor ons als tennisvereniging geldt nog steeds dat voor volwassenen (vanaf 18 jaar) geldt dat er per baan maximaal 2 spelers aanwezig mogen zijn. Er mag door volwassenen dus uitsluitend geënkeld worden. Jeugd t/m 17 jaar mag spelen en trainen in groter groepsverband, alleen buiten. Zij hoeven tijdens het sporten onderling geen 1.5 meter afstand te houden.

Voor de lessen geldt eveneens dat er per baan vanaf 18 jaar exclusief trainer maximaal 2 personen aanwezig mogen zijn. 

Voor het overige geldt - maar dat zal geen nieuws zijn - dat de kantine, kleedkamers en douches tot nader bericht gesloten zijn.

 

Als vereniging staat we achter de maatregelen, maar uiteraard kijken we weer uit naar volledig 'onbevangen' tennisen en eventueel nazitten.

Het is belangrijk dat iedereen zich aan de overige RIVM richtlijnen en hygiënemaatregelen houdt.

Op ons park hebben de vrijwilligers de nodige maatregelen getroffen en zijn er richtlijnen/instructies geplaatst. T.C. Groot Driene volgt de richtlijnen van het RIVM, het NOC*NSF, de KNLTB en de Gemeente Hengelo.

Op deze informatiepagina beschrijven we de belangrijkste en actuele zaken voor de spelers. Voor trainers, begeleiders en vrijwilligers is een aanvullend protocol aanwezig. 
 

Regels

 • Volwassenen: Volwassenen vanaf 18 jaar mogen tennis spelen met 2 personen, alleen buiten. Zij houden 1.5 meter afstand. Alleen enkelspel is dus toegestaan.

 • Spelers t/m 17 jaar: Jeugd t/m 17 jaar mag spelen en trainen in groter groepsverband, alleen buiten. Zij hoeven tijdens het sporten onderling geen 1.5 meter afstand te houden.

 • Trainingen/lessen: Voor trainingen met volwassenen vanaf 18 jaar geldt een maximale groepsgrootte van 2 personen per baan op 1.5 meter afstand, dit is exclusief trainer.

 • Wedstrijden en competities zijn niet toegestaan.

 • TOSS etc. : Georganiseerde wedstrijden voor zowel volwassen als jeugd zijn niet toegestaan. Dus geen interne competitie, tossavond, laddercompetitie of clubkampioenschappen.

 • Vertrek: Na afloop van het tennissen verlaat je het park zo spoedig mogelijk.

 • Kantine: De kantine is tot nader bericht gesloten.

 • Kleedkamers/douches: De kleedkamers en douches zijn tot nader bericht gesloten.

 • Toiletten: Toiletten zijn voor noodgevallen geopend. Advies luidt om zoveel mogelijk voor en na het tennissen thuis van het toilet gebruik te maken.

 • Toeschouwers: Er mogen geen toeschouwers op het park komen.

 • Samen: T.C. Groot Driene volgt de richtlijnen van het RIVM, het NOC*NSF, de KNLTB en de Gemeente Hengelo. Laatstgenoemde is voor ons een belangrijk aanspreekpunt/partner. We hebben een gezamenlijk doel om inwoners van Hengelo te laten sporten, maar wel op een verantwoorde manier.

 • Aanspreekpunt: We hebben binnen onze vereniging een Corona aanspreekpunt. Dat is onze voorzitter M. Katalanc. Hij onderhoudt ook de contacten richting de Gemeente Hengelo.

WAT VERWACHTEN WE VAN ONZE LEDEN?

 • Naleving van de Hygiëneregels;

 • Naleving van het houden van 1,5 meter afstand tot elkaar buiten de tennisbaan, op het terras en in de kantine;

 • Spreek iemand erop aan wanneer er even iets niet goed gaat. Dat is voor jezelf, de betrokken persoon en voor de omgeving belangrijk;

 • Geef irritaties of eventuele misstanden door aan ons Corona aanspreekpunt, M. Katalanc (tevens voorzitter TCGD) ;

 • Geef tips door aan het Corona aanspreek-punt, M. Katalanc (tevens voorzitter TCGD) ;

STAND VAN ZAKEN TCGD

Bij T.C. Groot Driene is een Corona Protocol in werking. Dit protocol kan worden aangepast aan de meest recente adviezen en regelgeving.

HYGIËNEREGELS

 • Was je handen met water en zeep voor en na het spelen;

 • Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;

 • Vermijd aanraking van je gezicht;

 • Schud geen handen en geef geen high fives;

 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;

 • Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, benauwdheid of verhoging (tot 38°C);

 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;

 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);

 • Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test;

 • Blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;

 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

 • Hanteer de RIVM richtlijnen ten aanzien van de woonsituatie bij specifieke aandoeningen, zoals bijvoorbeeld fysieke of verstandelijke beperkingen. Deze zijn leidend in de stap naar sporten/ bewegen.
   

© 2021 TC Groot Driene

Zwavertsweg 100, 
7552 ML HENGELO (OV)
Telefoon : 0742918439
Email : info@tcgrootdriene.nl