CORONA

ALGEMEEN

Allereerst dank aan al onze leden voor de goede naleving van de door onze vereniging ingestelde maatregelen, beperkingen en regels. Ook dank voor het begrip dat is getoond op momenten dat een toezichthouder en/of bestuurslid je heeft aangesproken of corrigerend heeft opgetreden.

Het kabinet heeft tijdens de persconferentie van minister-president Rutte de voorgenomen versoepelingen per 1 juli bevestigd. Dat betekent dat nu ook sportkantines open kunnen. Dat is goed nieuws voor ons als tennisvereniging. 

Uiteraard blijft altijd de 1.5 meter regel van toepassing en is het belangrijk dat iedereen zich aan de hygiënemaatregelen van het RIVM houdt.

Op ons park hebben de vrijwilligers de nodige maatregelen getroffen en zijn er richtlijnen/instructies geplaatst. T.C. Groot Driene volgt de richtlijnen van het RIVM, het NOC*NSF, de KNLTB en de Gemeente Hengelo.

Op deze informatiepagina beschrijven we de belangrijkste en actuele zaken voor de spelers. Voor trainers, begeleiders en vrijwilligers is een aanvullend protocol aanwezig. Onderstaande protocollen zijn nog steeds actief, zodra meer bekend is (01/07/2020) zal het protocol worden geüpdate.
 

WAT DOEN WE ALS VERENIGING?

 • We hebben binnen onze vereniging een Corona aanspreekpunt. Dat is onze voorzitter M. Katalanc. Hij onderhoudt ook de contacten richting de Gemeente Hengelo;

 • Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 19 jaar en ouder wel 1.5 meter afstand tot elkaar te houden.

 • Onze kleedkamers en kantine zijn per 01/07/2020 weer geopend. Uiteraard zijn we een hygiënische vereniging maar zorgen we nu voor aanvullende (ontsmettende) reiniging op een aantal aanraakpunten.

 • Onze kantine en terras is volledig ingericht op de 1.5 meter afstand tot elkaar.  

 • Onze kantine is voorzien van diverse instructies en aanwijzingen. Onze kantine en terras zijn zó ingericht dat maximaal 2 personen aan één tafel kunnen zitten.

 • T.C. Groot Driene volgt de richtlijnen van het RIVM, het NOC*NSF, de KNLTB en de Gemeente Hengelo. Laatstgenoemde is voor ons een belangrijk aanspreekpunt/partner. We hebben een gezamenlijk doel om inwoners van Hengelo te laten sporten, maar wel op een verantwoorde manier.

WAT VERWACHTEN WE VAN ONZE LEDEN?

 • Naleving van de Hygiëneregels;

 • Naleving van het houden van 1,5 meter afstand tot elkaar buiten de tennisbaan, op het terras en in de kantine;

 • Spreek iemand erop aan wanneer er even iets niet goed gaat. Dat is voor jezelf, de betrokken persoon en voor de omgeving belangrijk;

 • Geef irritaties of eventuele misstanden door aan ons Corona aanspreekpunt, M. Katalanc (tevens voorzitter TCGD) ;

 • Geef tips door aan het Corona aanspreek-punt, M. Katalanc (tevens voorzitter TCGD) ;

STAND VAN ZAKEN TCGD

Bij T.C. Groot Driene is het Corona Protocol in werking vanaf 15 mei 2020, 19.00 uur. Het protocol kan worden aangepast aan de meest recente adviezen en regelgeving.

HYGIËNEREGELS

 • Was je handen met water en zeep voor en na het spelen;

 • Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;

 • Vermijd aanraking van je gezicht;

 • Schud geen handen en geef geen high fives;

 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;

 • Gebruik geen scoreborden;

 • Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, benauwdheid of verhoging (tot 38°C);

 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;

 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);

 • Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test;

 • Blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;

 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

 • Hanteer de RIVM richtlijnen ten aanzien van de woonsituatie bij specifieke aandoeningen, zoals bijvoorbeeld fysieke of verstandelijke beperkingen. Deze zijn leidend in de stap naar sporten/ bewegen.
   

© 2020 TC Groot Driene