CORONA

ALGEMEEN

Tijdens een landelijke persconferentie van minister-president Mark Rutte en minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Hugo de Jonge zijn nieuwe maatregelen afgekondigd om het aantal contactmomenten terug te dringen. Dit is nodig om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. De landelijke maatregelen gelden vanaf dinsdag 29 september 18.00 uur en zijn in elk geval voor de komende 3 weken van kracht.

De maatregelen zijn erop gericht om de kans op grote drukte en het aantal sociale contactmomenten tussen mensen te beperken, zonder de samenleving en de economie op slot te doen.

Eén van de maatregelen is dat sportkantines vanaf 29 september 2020 18:00 uur opnieuw gesloten worden. Wij staan achter de maatregelen, maar dit neemt niet weg dat het voor de vereniging en jullie als leden geen prettige ontwikkeling is. 

We mogen wel blijven tennissen. Uiteraard blijft altijd de 1.5 meter regel van toepassing en is het belangrijk dat iedereen zich aan de hygiënemaatregelen van het RIVM houdt.

Op ons park hebben de vrijwilligers de nodige maatregelen getroffen en zijn er richtlijnen/instructies geplaatst. T.C. Groot Driene volgt de richtlijnen van het RIVM, het NOC*NSF, de KNLTB en de Gemeente Hengelo.

Op deze informatiepagina beschrijven we de belangrijkste en actuele zaken voor de spelers. Voor trainers, begeleiders en vrijwilligers is een aanvullend protocol aanwezig. 
 

WAT DOEN WE ALS VERENIGING?

 • We hebben binnen onze vereniging een Corona aanspreekpunt. Dat is onze voorzitter M. Katalanc. Hij onderhoudt ook de contacten richting de Gemeente Hengelo;

 • Voorafgaand en na afloop van de sportbeoefening dienen sporters van 19 jaar en ouder wel 1.5 meter afstand tot elkaar te houden.

 • Onze kantine is per 29/09/2020 18:00 uur gesloten.

 • T.C. Groot Driene volgt de richtlijnen van het RIVM, het NOC*NSF, de KNLTB en de Gemeente Hengelo. Laatstgenoemde is voor ons een belangrijk aanspreekpunt/partner. We hebben een gezamenlijk doel om inwoners van Hengelo te laten sporten, maar wel op een verantwoorde manier.

WAT VERWACHTEN WE VAN ONZE LEDEN?

 • Naleving van de Hygiëneregels;

 • Naleving van het houden van 1,5 meter afstand tot elkaar buiten de tennisbaan, op het terras en in de kantine;

 • Spreek iemand erop aan wanneer er even iets niet goed gaat. Dat is voor jezelf, de betrokken persoon en voor de omgeving belangrijk;

 • Geef irritaties of eventuele misstanden door aan ons Corona aanspreekpunt, M. Katalanc (tevens voorzitter TCGD) ;

 • Geef tips door aan het Corona aanspreek-punt, M. Katalanc (tevens voorzitter TCGD) ;

STAND VAN ZAKEN TCGD

Bij T.C. Groot Driene is een Corona Protocol in werking. Dit protocol kan worden aangepast aan de meest recente adviezen en regelgeving.

HYGIËNEREGELS

 • Was je handen met water en zeep voor en na het spelen;

 • Ga voordat je naar de club vertrekt thuis naar het toilet;

 • Vermijd aanraking van je gezicht;

 • Schud geen handen en geef geen high fives;

 • Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;

 • Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!) klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, lichte hoest, benauwdheid of verhoging (tot 38°C);

 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je weer sporten en naar buiten;

 • Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe coronavirus (COVID-19). Omdat je tot veertien dagen na het laatste contact met deze persoon nog ziek kunt worden, moet je thuis blijven tot veertien dagen na het laatste contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de GGD);

 • Blijf thuis als je het nieuwe coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een laboratoriumtest) minimaal zeven dagen thuis na de uitslag van de test;

 • Blijf thuis zolang je in thuisisolatie bent, omdat je direct contact hebt gehad met iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;

 • Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;

 • Hanteer de RIVM richtlijnen ten aanzien van de woonsituatie bij specifieke aandoeningen, zoals bijvoorbeeld fysieke of verstandelijke beperkingen. Deze zijn leidend in de stap naar sporten/ bewegen.
   

© 2020 TC Groot Driene